Slusskajen/Slussplan 21 september 2017

På gång i september, del 2

Som vi skrev i vår förra rapport härifrån Slussen så följer vi muddringsarbetena i området söder om Karl Johanslussen. Muddringarna genererar inte bara fynd i form av föremål och djurben som vi kan ta tillvara och analysera, här kommer också stora mängder trä.

Kontroll av trärester En stor mängd trä kommer nu upp i samband med de muddringsarbeten som görs. Det rör sig om pålar som utgjort en del i fundamenten till de byggnader från främst 1700- och 1800-talen som funnits söder om Karl Johanslussen. Dessa har vi tidigare dokumenterat. Här besiktigas en del av träresterna.

 

De trärester som nu tas upp utgörs till största delen av pålar som en gång slagits ner för att stabilisera de olika byggnader som låg här under 1700- och 1800-talet. De byggnaderna har vi dokumenterat och tidigare berättat om här på Slussenportalen. Ett mindre antal av de pålar som nu muddras upp har även ingått i den kajanläggning från 1600-talet som vi också dokumenterat nu under våren och försommaren. Från ett urval av pålarna har vi även tagit prover så att vi ska kunna få dateringar på dem och exakt kunna fastställa när byggnaderna och kajanläggningen har anlagts.

Brolin 1771Under årens lopp har stora utfyllnadsarbeten gjorts här i Slussenområdet. På den här bilden kan vi se hur strandlinjen 1771 förhåller sig till den från 2016. Inom det rödmarkerade området har vi tidigare dokumenterat alla bebyggelselämningar och de är från fundamenten till dem som träpålarna kommer.

1674Här ser vi strandlinjen 1674 och hur den förhåller sig till 2016 års kaj. En del av de pålar vi nu ser i muddringen kommer från 1674 års kaj som vi tidigare dokumenterat.

 

Det här innebär att allt som nu tas upp i vattnet har ingått i konstruktioner vi dokumenterat, och dessa har legat på utfyllnader som gjordes i Saltsjön från mitten av 1600-talet och framåt.

Än så länge har vi inte påträffat några båtar som sjunkit invid kaj eller använts i äldre tiders utfyllnadsmassor. Skulle det hända har vi kontakt med marinarkeologer som då får komma och dokumentera detta. 

 

 

 

 

 

 

Arkeologikonsult

Arkeologikonsult kommer fortlöpande att genomföra de arkeologiska undersökningarna i Slussenområdet under hela byggnationstiden. Det kommer att dyka upp många intressanta fynd och lämningar från olika epoker så fortsätt gärna följa vårt arbete här på Slussenportalen.

Kontakt

Telefon: 08-590 840 41

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Web: www.arkeologikonsult.se