Stadsgården 25 april 2022

På gång i april 2022

Under en tid har det varit paus på Södermalmstorg eftersom vi väntar på att sponten ska säkras upp med en ny nivå av hammarband. Det är en nödvändig säkerhetsåtgärd som sker i takt med att vi gräver oss allt djupare ned i schaktet. Vi har dock inte behövt vara sysslolösa under tiden utan har kunnat arbeta med andra uppgifter. Till…
Läs mer
Stadsgården 21 augusti 2020

På gång i augusti 2020

Fältarbetet med undersökningen av Polhems sluss som vi berättade om i juli är nu avslutad. Nu har istället arbetet med att med iordningsställa all dokumentation som gjordes vid undersökningen tagit vid. Det rör sig om en stor mängd inmätningar, fotografier och beskrivningar av lämningarna som ska gås igenom och kvalitetssäkras innan själva rapportarbetet kan påbörjas. Det arbete som nu pågår…
Läs mer
Stadsgården 19 februari 2020

På gång i februari 2020

Stadsgården är just nu avstängd för biltrafik i avvaktan på att "Guldbron" ska anlända hit till Slussen.   I dagarna är det många som har väntat på att den så kallade guldbron ska anlända till Slussen från Kina. För att få utrymme att montera den 140 meter långa och 45 meter breda bron på plats stängs Stadsgårdsleden närmast Slussen av…
Läs mer
Stadsgården 26 november 2019

På gång i november 2019

Nu i november har vi kommit in i en period då det inte händer så mycket ute i fält. Visserligen fortsätter byggnationen här vid Slussen men det utförs inga schaktningsarbeten som innebär att vi behöver vara på plats för att dokumentera arkeologiska lämningar som då skulle kunna komma fram. Råkallt gråväder över Slussen. Nu i november har vi gått in…
Läs mer
Stadsgården 25 oktober 2019

På gång i oktober 2019

Vi har sedan senast fortsatt våra arbeten i Slussengaraget. Här grävs murlämningar fram i Slussengaraget med hjälp av handkraft och en liten grävmaskin.   Där har det kommit fram rester av murar i natursten. Så långt vi kan se just nu så rör det sig om murar som tillkommit i tre olika etapper. Den yngsta muren är av murbruket att…
Läs mer
Stadsgården 26 september 2019

På gång i september 2019

Nu har vi så smått kommit igång med en undersökning i en del av ett utrymme som tidigare utgjorde det så kallade Slussengaraget. Under bron där trafiken flyter fram mot Gamla stan håller vi nu på med en arkeologisk undersökning.   Där kommer vi under vintern och våren att dokumentera arkeologiska lämningar från mitten av 1800-talet och bakåt i tid.…
Läs mer
Stadsgården 27 augusti 2019

På gång i augusti 2019

Vi befinner oss fortfarande i en period av relativ stiltje när det gäller arkeologiska fältarbeten här vid Slussen. Istället har vi tid att ägna oss åt genomgång av fyndmaterial, analyser och rapportskrivande vilket är väldigt bra och nödvändigt. Dessutom kan vi planera de arkeologiska arbeten som kommer. En del mindre schaktningar som kräver dokumentation görs dock. Till exempel har vi…
Läs mer
Stadsgården 24 juni 2019

På gång i juni 2019

Nu befinner vi oss i en period där det inte görs speciellt mycket fältarbete. Då och då sker arbeten som kräver schaktningsövervakning, just nu i närområdet till Katarinahissen. I anslutning till de arbeten som just nu görs invid Katarinahissen kontrollerar vi om det kommer fram några arkeologiska lämningar som ska dokumenteras.   Men att vi inte arbetar så mycket i…
Läs mer
Stadsgården 19 december 2018

På gång i december 2018

Nu i december har vi fortsatt i samma område som vi rapporterade om i november, och vi har huvudsakligen inriktat oss på att få undersökningen av 1700-talets valvbro helt framtagen och färdigdokumenterad. Här grävs en större stenläggning i anslutning till 1700-talets valvbro fram.   Här har vi tagit fram de resterande delarna av valvbron och dokumenterat den med hjälp av…
Läs mer
Stadsgården 28 november 2018

På gång i november 2018

Nu under november har det varit en intensiv tid med arkeologiska undersökningar som är i full gång i norra delen av Stadsgårdenområdet. Centralt i bilden syns det område där undersökningarna i Stadsgårdenområdet just nu äger rum.   Här visste vi att vi skulle träffa på anläggningar från 1600- och 1700-talen. Frågan, som så ofta här vid Slussen, var bara hur…
Läs mer

 

 

 

Arkeologikonsult

Arkeologikonsult kommer fortlöpande att genomföra de arkeologiska undersökningarna i Slussenområdet under hela byggnationstiden. Det kommer att dyka upp många intressanta fynd och lämningar från olika epoker så fortsätt gärna följa vårt arbete här på Slussenportalen.

Kontakt

Telefon: 08-590 840 41

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Web: www.arkeologikonsult.se