Stadsgården 27 augusti 2019

På gång i augusti 2019

Vi befinner oss fortfarande i en period av relativ stiltje när det gäller arkeologiska fältarbeten här vid Slussen. Istället har vi tid att ägna oss åt genomgång av fyndmaterial, analyser och rapportskrivande vilket är väldigt bra och nödvändigt. Dessutom kan vi planera de arkeologiska arbeten som kommer.

En del mindre schaktningar som kräver dokumentation görs dock. Till exempel har vi följt de ledningsschakt som grävs på Mälarsidan invid Guldfjärdsplan och här har vi hittat en del snedställda pålar som sannolikt ingått i det högmedeltida försvarsverk som låg längs med den dåtida stranden. Här har vi nu kunnat ta prover på stockarna som förhoppningsvis kan ge oss årsringsdateringar som visar när virket fällts och använts i försvarsbygget.

SjöbergsplanHär nere vid Guldfjärdsplan har vi hittat pålar som ingått i vad vi tror vara ett högmedeltida försvarsverk utmed den dåtida strandlinjen.

 

Vi har just nu även övervakat när spetsen på den udde som en gång löpte ut i Mälaren vid Sjöbergsplan schaktades bort. Här befann vi oss i ett läge där det huvudsakligen fanns lämningar efter en industriell bebyggelse från tiden efter 1700-talet.

SjöbergsplanDet här är platsen för den udde vid Sjöbergsplan som nu schaktats bort. Eftersom marken var väldigt instabil fick arbetena ske från en pråm.

 

Dessutom pågår just nu en dokumentation av ledningsschakt som grävs vid Skeppsbron, där hittar vi främst utfyllnadsmassor i anslutning till 1700-talets kajfront.

Som det ser ut i dagsläget så dröjer det ytterligare en månad innan vi återigen kommer igång med några mer omfattande fältarbeten. Men då blir det nog desto mer intressant hoppas vi.

 

 

 

Arkeologikonsult

Arkeologikonsult kommer fortlöpande att genomföra de arkeologiska undersökningarna i Slussenområdet under hela byggnationstiden. Det kommer att dyka upp många intressanta fynd och lämningar från olika epoker så fortsätt gärna följa vårt arbete här på Slussenportalen.

Kontakt

Telefon: 08-590 840 41

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Web: www.arkeologikonsult.se