Slusskajen/Slussplan 06 mars 2017

På gång i mars 1

Under rubriken På gång kommer vi framöver att berätta om allt annat vi gör vid Slussen vid sidan av de större arkeologiska undersökningarna. I samband med ombyggnationen så är det en hel del schaktningar som måste göras för att den nya Slussen skall kunna byggas. Det rör sig om allt från att bygga tillfälliga cykelbanor till stora omläggningar av vatten-, avlopps- och elledningar som behöver flyttas. Varje gång som nya schakt grävs så följer en arkeolog med för att dokumentera det som kommer fram.

SlussenpanoramaSå här ser vår dagliga arbetsplats ut.

 

Sjöbergsplan

SjöbergsplanSchaktningsarbeten vid Sjöbergsplan.

Vid Sjöbergsplan där popplarna en gång stod pågår schaktningar för att sänka markytan. Samtidigt grävs flera ledningar fram som måste ledas om. Här har det nu framkommit rester av både byggnader och gator som vi nu kommer undersöka närmare. Troligtvis är det lämningar efter Södra bryggeriet som låg på denna plats från 1600-talet till senare delen av 1800-talet som vi funnit.

Sjöbergsplan lämningarHär kommer ett spisfundament, antagligen från 1600-tal, fram bland bebyggelselämningarna på Sjöbergsplan.

 

Södra Slussplan

Borrningar på södra SlussplanProvborrningarna övervakas och borrproverna analyseras arkeologiskt.

Södra Slussplan kallas det område som ligger söder om Karl Johan slussen. Här har vi under några veckor följt schaktningar i den del som ligger närmast Saltsjön. Samtidigt så utförs borrningar över hela området. Borrningarna går ner till mellan 6-8 meter under grundvattennivå och görs i första hand för att analysera jordmassorna för att se i vilken grad de är förorenade. Men då borrproven tas upp som hela kärnor ger de även oss arkeologer värdefull information om hur markförhållandena ser ut längre ner. Borrningarna kommer pågå flera veckor framöver men redan nu kan vi konstatera att det finns en hel del träkonstruktioner under grundvattennivån.

 

Stadsgården

KajbeläggningEn kajbeläggning från 1800-talet.

Just nu pågår förberedelserna för att bygga en provisorisk busshållplats där Konsum en gång hade sin butik i Karl Johan gallerian. Det schaktas för nya dagvattenledningar och plintar till skärmtaken på busshållplatserna. I samband med dessa schaktningar så har vi på flera ställen påträffat en kullerstensbeläggning från mitten av 1800-talet som låg på den kaj som fanns här då.

 

 

Sökord

 

 

 

Arkeologikonsult

Arkeologikonsult kommer fortlöpande att genomföra de arkeologiska undersökningarna i Slussenområdet under hela byggnationstiden. Det kommer att dyka upp många intressanta fynd och lämningar från olika epoker så fortsätt gärna följa vårt arbete här på Slussenportalen.

Kontakt

Telefon: 08-590 840 41

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Web: www.arkeologikonsult.se