Slusskajen/Slussplan 20 april 2017

På gång i april

Katarinahissen

Arbetsbild Katarinahissen Inmätning av arkeologiska lämningar under Katarinahissen.

I samband med den senaste ombyggnationen av Slussen på 1930-talet så revs den gamla Katarinahissen från 1883 och ersattes med den hiss som står på plats idag. Katarinahissen ska renoveras och finnas kvar som en del av den nya Slussen. Som en del av renoveringsarbetena utförs nu en grundförstärkning av hissen. Detta innebär att djupa schakt grävs runt hissen för att gjuta en ny grund. Som vid alla schaktningar vid ombyggnaden av Slussen följs arbetena av en arkeolog som kontrollerar om konstruktioner eller fynd av arkeologiskt intresse kommer fram vid arbetena.

 

Vykort Gamla KatarinahissenHär är ett vykort på gamla Katarinahissen. Det är en handkolorerad version av ett svart/vitt foto från 1896 ...

Vykort Nya Katarinahissen 1938 korr 72dpi 900... och här har vi ett vykort från 1938 av den nuvarande Katarinahissen.

Karl Johans torg

Arbetsbild Karl Johans torg 20170419 korr 72dpi 900Vid schaktningsövervakningarna på Karl Johans torg dokumenteras bland annat murrester från Södra Slaktarehuset.

På Karl Johans torg där vi tidigare utfört en arkeologisk undersökning av bland annat delar av Södra Slakthuset från 1600-talet utför vi nu en schaktövervakning.  Anledningen till detta är att det ska slås ner två parallella sponter tvärs över torget. Innan sponten kan slås ned så behöver man gräva schakt i de planerade spontlinjerna för att avlägsna större stenar som annars skulle vara i vägen.  Schakten som grävs är djupa, ner till 3,5 meter under grundvattennivå, och det mesta som kommer upp i grävskopan är vattenavsatta massor.  Liksom vid schaktningarna vid Katarinahissen följs arbetena av en arkeolog vars uppgift är att dokumentera eventuella konstruktioner som kommer fram samt tillvarata arkeologiska fynd som grävs upp.

 

 

Sökord

 

 

 

Arkeologikonsult

Arkeologikonsult kommer fortlöpande att genomföra de arkeologiska undersökningarna i Slussenområdet under hela byggnationstiden. Det kommer att dyka upp många intressanta fynd och lämningar från olika epoker så fortsätt gärna följa vårt arbete här på Slussenportalen.

Kontakt

Telefon: 08-590 840 41

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Web: www.arkeologikonsult.se