Up

2019.2746 In fundo dicto Suthraemalm iam de nouo constructum

2019.2746 In fundo dicto Suthraemalm iam de nouo constructum
File Size:
41.41 MB
Date:
28 januari 2020

Den här rapporten handlar om de undersökningar Arkeologikonsult gjorde på Södermalmstorg under åren 2013-2015. Det var undersökningar som på flera vis förändrade synen på Stockholms historia.

Här upptäcktes en stadsdel från 1300-talet som tidigare var mer eller mindre okänd. Faktum är att det faktiskt finns ett bevarat brev från år 1288 som omtalar en stadsdel på Södermalm som då skulle vara nyuppförd, men tolkningen av dokumentet blev omtvistat. Nu kan vi alltså visa att här faktiskt fanns en medeltida stadsdel som sedan på grund av olika politiska händelser och strategiska beslut försvann. Under tidigt 1300-tal bosatte sig främst hantverkare kring Södermalmstorg, huvudsakligen ägnade de sig åt metallhantverk. Vid mitten av 1300-talet så ändrades befolkningssammansättningen och istället bosatte sig utländska köpmän i området. Sannolikt rörde det sig om tyska köpmän knutna till Hansan.

1500-talets bebyggelse på Södermalm har tidigare i skriftligt källmaterial beskrivits som tämligen enkel och att dess innevånare tillhörde stadens lägre sociala skikt. Våra undersökningar visar emellertid på en helt annorlunda bild. Vi hittade handelsgårdar med stora varumagasin.

Den materiella standarden som den avspeglas i fyndmaterialet är genomgående mycket hög.

Dessa intressanta resultat vill vi lyfta fram i den här rapporten. Bebyggelsen beskrivs ingående från fas till fas med början i äldsta tid och fram till mitten av 1600-talet. Faktum är att de äldsta lämningarna efter aktiviteter på platsen kan dateras till det tidiga 1000-talet. Varje tidsperiod som behandlas inleds med en översiktlig historisk beskrivning som sätter in lämningarna i ett lite större historiskt sammanhang. Bebyggelselämningarna återges i detaljerade planer och ofta också med foton. Eftersom undersökningarna genererade ett stort och intressant fyndmaterial som är mycket väl daterat så har vi velat återge detta med många fyndbilder.

Rapporten utgör den första volymen i en serie av kommande rapporter från Slussenprojektet.

Klicka här för att ladda ner en högupplöst version samt bilagor.

 
 
 
Powered by Phoca Download

 

 

 

Arkeologikonsult

Arkeologikonsult kommer fortlöpande att genomföra de arkeologiska undersökningarna i Slussenområdet under hela byggnationstiden. Det kommer att dyka upp många intressanta fynd och lämningar från olika epoker så fortsätt gärna följa vårt arbete här på Slussenportalen.

Kontakt

Telefon: 08-590 840 41

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Web: www.arkeologikonsult.se