Månadens fynd 01 juli 2020

Månadens fynd - juni 2020

Nätsänke arkeologi Slussen Stockholm Arkeologikonsult Det här sänket har förmodligen använts vid notfiske under 1300-1400-talet. Det väger cirka 90 gram och är tillverkat av en sten som klätts med björknäver. Konstruktionen av sänket visar på stor yrkesskicklighet och omsorg om detaljerna.

Söderström som förbinder Mälaren med Saltsjön har sedan Stockholms tillkomst vid 1200-talets mitt varit viktig för olika näringar. Genom strömmen passerade mängder med skepp lastade med varor till och från städerna runt Mälaren. Vattenkraften användes för att driva kvarnar, smedjor och sliperier. Under 1600-talet placerades även stadens södra slakteri vid strömmen, vilket var praktiskt då slaktresterna kunde slängas direkt i vattnet.

 En annan viktig näring var fisket. Under medeltiden var 180 av årets dagar fastedagar då man inte fick äta kött vilket gjorde fisken till ett naturligt alternativ. I Stockholms äldsta privilegiebrev från den 1 maj 1436 framgår bland annat att staden hade rätt till allt fiske i Söderström. I strömmen uppfördes fasta fångstanordningar, så kallade lanor, där framförallt ål och lax men även gädda, gös och braxen fångades. Ett mått på hur viktigt fisket var är antalet yrkesfiskare i staden. År 1460 upptas 40 fiskare i skattelängden och är då efter timmermännen den största yrkesgruppen i Stockholm. Förutom de redan nämnda lanorna som var avsedda för strömmande vatten användes katsor, ryssjor, mjärdar och not för att förse stadsborna med fisk.

Några spår efter lanor, katsor och ryssjor har vi inte påträffat vid våra undersökningar vid Slussen. Däremot har vi hittat ett par näverklädda stensänken som vi kunnat datera till 1300-1400-talet och som troligen använts vid notfiske.

Pojkar med fisk 1930talet  SSMFA006472S Svenska DagbladetPojkar på en brygga vid Slussen delar upp dagsfångsten av fisk. Fotografiet är taget av Svenska Dagbladet 1931 (SSMFA006472).

På målningar och fotografier från Slussen ser man inte sällan män och pojkar som står och metar från kajerna och metkrokar är något vi hittar med jämna mellanrum.  Bland krokarna är det en krok från 1700-talet som är mycket välbevarad. Kroken är tillverkad av mässing och har en cirka 14 centimeter lång bevarad tafs av mässingstråd. Tafsen av mässingstråd visar att den förmodligen inte har använts som vanlig metkrok. Krokar av den här typen användes till långrev eller ståndkrok och agnades med mört.

Bild överst Fiskekrok 1700tal arkeologi Slussen Stockholm Arkeologikonsult Bild underst Fiskedon Bokförlag DN Tidskrift 1847Överst i bild ses den fiskekrok från 1700-talet som vi hittat vid Slussen. Under den en likadan krok från en tidskrift från 1847 (bilden är tagen ur boken ”Fiskedon. Om fiske och redskap förr i tiden” Bokförlaget DN).

Under Slussens ombyggnation ser vi av naturliga skäl inga fritidsfiskare utmed kajerna då hela området är en stor byggarbetsplats. Men när ombyggnationen är klar så hoppas vi att fiskarna återvänder och återupptar den flerhundraåriga traditionen av fiske vid Slussen.

 

 

 

 

 

 

 

Arkeologikonsult

Arkeologikonsult kommer fortlöpande att genomföra de arkeologiska undersökningarna i Slussenområdet under hela byggnationstiden. Det kommer att dyka upp många intressanta fynd och lämningar från olika epoker så fortsätt gärna följa vårt arbete här på Slussenportalen.

Kontakt

Telefon: 08-590 840 41

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Web: www.arkeologikonsult.se